Certificering

Veiligheid, opleiden en samenwerkingsverbanden met andere professionals zijn belangrijke peilers voor VMTL. Om deze peilers nog steviger neer te zetten zijn wij een intensieve samenwerkings-verband aangegaan met ACE-KAM Consultancy. Samen met ACE-KAM Consultancy kunnen wij onze opdrachtgevers nog breder en intensiever opleiden, adviseren en certificeren. Met name het certificeren van bedrijven wordt verder geïntensiveerd. Onze professionals zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de certificeringsmarkt of het nu een VCA, ISO of OHSAS certificeringstraject betreft.

We streven er naar om zo veel mogelijk maatwerk te leveren op alle certificeringstrajecten. Dat betekent dat de werk- en productieprocessen van onze opdrachtgevers altijd het uitgangspunt zijn van onze begeleiding. Om dit goed in de praktijk te kunnen brengen is een intensieve samenwerking voor ons vanzelfsprekend.

Wij begeleiden bedrijven, instellingen en organisaties op een praktische wijze richting een gecertificeerd zorgsysteem, eventueel in combinatie met andere zorgsystemen.

ISO 9001

ISO 9001 is de meest bekende en ingezette norm voor een kwaliteitszorgsysteem ook wel kwaliteitsmanagementsysteem genoemd. Door te voldoen aan ISO 9001 certificering kunnen organisaties aantonen dat er een gedegen kwaliteitsorganisatie aanwezig is. Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat een opdrachtnemer ISO gecertificeerd is voordat zij zaken willen doen met de betreffende organisatie. Daarnaast zijn er veel bedrijven die inzien dat de structuren vanuit een ISO 9001:2015 managementsysteem helpen om de organisatie te laten groeien.

Om het ISO 9001 certificaat te kunnen behalen dient aantoonbaar aan een aantal eisen worden voldaan. De invulling hiervan wordt meestal vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Omdat wij altijd streven naar maatwerk voor onze opdrachtgevers is het belangrijk dat de invulling op de organisatie wordt afgestemd. Een standaard kwaliteitshandboek bestaat dan ook niet.

De implementatie van ISO 9001:2015 is goed te combineren met het veiligheidszorgsysteem VCA!

Indien u geïnteresseerd bent om te voldoen aan de ISO 9001:2015 normering en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Wij verzorgen maatwerk voor iedere organisatie; groot of klein en met veel of juist weinig behoefte aan begeleiding. Voor meer informatie of het maken van een kennismakingsafspraak kunt u ons bellen of mailen.

ISO 14001

ISO 14001 is een norm die verschillende milieuaspecten in kaart brengt, beheersbaar maakt en handvatten biedt om de milieuprestaties te verbeteren.

Het kunnen aantonen dat een bedrijf voldoet aan de milieuwet- en regelgeving is voor veel opdrachtgevers en (lokale) overheidsinstanties erg belangrijk. De overheid stelt het verplicht dat organisaties hieraan voldoen om hen tot dienst te mogen zijn. Daarnaast realiseren steeds meer organisaties dat duurzaamheid en kosten besparing een grotere rol gaan spelen bij de acceptatie van opdrachten.

ISO 14001:2015 is op dezelfde wijze ingedeeld als ISO 9001 en kan dan ook volledig geïntegreerd worden in één managementsysteem. Deze is weer goed te integreren met het veiligheidszorgsysteem VCA!

Indien u geïnteresseerd bent om te voldoen aan de ISO 14001:2015 normering en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Wij verzorgen maatwerk voor iedere organisatie; groot of klein en met veel of juist weinig behoefte aan begeleiding. Voor meer informatie of het maken van een kennismakingsafspraak kunt u ons bellen of mailen.

ISO 45001

Op basis van een al jaren toenemende vraag uit de markt, is er nu eindelijk een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven norm voor Arbo-management: de ISO 45001.

ISO 45001 is de internationale norm op het gebied van Arbo-management. De norm is qua structuur gelijk aan de ISO 9001 en ISO 14001 en is daarom goed te integreren. ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

Deze norm wordt ook wel gezien als een goede aanvulling op VCA certificatie. ISO 45001 gaat verder dan het inventariseren en waarborgen van de veiligheid op de werkvloer. De implementatie van ISO 45001 moet geheel op de organisatie worden toegespitst.

Indien u geïnteresseerd bent om te voldoen aan ISO 45001 normering en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Wij verzorgen maatwerk voor iedere organisatie; groot of klein en met veel of juist weinig behoefte aan begeleiding. Voor meer informatie of het maken van een kennismakingsafspraak kunt u ons bellen of mailen.