Basisveiligheid (B-VCA)

Ook de groene variant wordt verzorgd door ons!

DUUR

1 dag

2 dagen

3 avonden

Groepsgrootte

8 tot 20

8 tot 20

8 tot 20

Kosten (per persoon)*

€ 195,-

€ 265,-

€ 265,-

Bestemd voor:

Deze cursus is bestemd voor alle uitvoerende medewerkers die werkzaam zijn, of gaan werken bij, een organisatie die een gecertificeerd veiligheidszorgsysteem (VCA) hanteert*.

* Deze cursus wordt ook verzorgd in combinatie met Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden (VOL-VCA).

Doel:

Het kunnen onderkennen van de risico’s en het bewust worden van veiligheid die aan werkzaamheden zijn verbonden. Voordat u risico’s onderkent moet u onveilige situaties en onveilige handelingen herkennen. Pas daarna kunt u bewust kiezen voor maatregelen, waarmee de gevolgen van de gevaren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Inhoud cursus:

  • Onderliggende wetgeving.
  • Veiligheid en belangrijke veiligheidstheorieën.
  • Brand- en explosiegevaar.
  • Gevaarlijke stoffen.
  • Machines en gereedschappen.
  • Werken op hoogte.
  • Hijsen en heffen.
  • Besloten ruimtes en werkvergunningen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze onderwerpen worden gebruikt om de kern van deze cursus: “kennis overdragen, bewust worden en gemotiveerd zijn om werkzaamheden veilig uit te voeren” te verduidelijken zodat het geleerde direct toegepast kan worden in de praktijk.