Cursus Vergunningverlening, component milieu

Duur

7 dagen

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

De cursusdagen kunnen ook los worden gevolgd.

Bestemd voor:

Medewerk(st)ers vergunningverlening van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus. De cursus richt zich zowel op technische als op juridische medewerk(st)ers, beiden doen kennis op die direct in het vak toepasbaar is.

Doel:

De deelnemers inzicht te verschaffen in de diverse aspecten van een omgevingsvergunning component milieu op grond van de Wabo, art.2.1, lid 1 om hen vaardigheden aan te reiken om:

 • de aanvraag te beoordelen en te bepalen welke potentiële milieubelasting de activiteiten veroorzaken;
 • de koppeling en dwarsverbanden met andere wet- en regelgeving toe te passen en te beoordelen of het beoogde voorschriftenpakket ook in juridische zin passend is;
 • ingekomen zienswijzen te beoordelen op gegrondheid en deze op juiste wijze in de considerans te verwoorden, zodat een juridisch en technisch correcte vergunning tot stand komt, die een eventuele rechterlijke toets kan doorstaan.

Inhoud cursus:

De onderwerpen die tijdens de cursusdagen aan de orde komen zijn:

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen:

  REACG
  Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer.
  Wet vervoer gevaarlijke stoffen en ADR.

 • Indeling, symbolen en borden van gevaarlijke stoffen
 • Veiligheidsinformatiebladen
 • GHS (Globally Harmonised System) en CLP-Verordening (Classification, Labelling and Packaging).
 • Etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen.
 • PGS-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen (algemeen).
 • Casuïstiek.