Veilig werken met een minigraver

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 8

Kosten (per persoon)

€ 175,- (alleen incompany)

Bestemd voor:

Deze cursus is bestemd voor iedereen die regelmatig lasten aanslaat en/of verplaatst met (diverse) hijswerktuigen. Het betreft onder andere de volgende hijswerktuigen:

Doel:

Het doel van deze cursus is de kandidaten de basisvaardigheden leren voor het veilig bedienen van een minigraver.

Inhoud cursus:

De cursus bestaat uit twee delen, een deel theorie en een deel praktijk. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen, verdeeld over twee dagen, besproken:

  • Wet- en regelgeving.
  • Veiligheid.
  • Milieu aspecten.
  • Toepassingen.
  • Uitrustingsstukken.
  • Toepassingsmogelijkheden en beperkingen.
  • Werken met een minigraver.
  • Dagelijks onderhoud en controle.

De bovengenoemde onderwerpen worden afgestemd op de actuele werksituatie van uw medewerkers.

Tijdens het praktijkgedeelte worden op de locatie uitgebreid diverse handelingen verricht met de minigraver. De instructeur zal de kennis van elke medewerker individueel beoordelen.

 

U ontvangt van iedere deelnemer een beoordelingsformulier. In het beoordelingsformulier treft u een korte omschrijving van de inzet, houding en prestatie van de deelnemer.

De toets bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Het theoretische deel wordt klassikaal afgenomen en het praktische deel individueel en neemt ongeveer en half uur in beslag. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat: “Veilig werken met een minigraver”, conform Arbowet – VMTL

Direct inschrijven