Veilig werken met een hijswerktuig

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 8

Kosten (per persoon)

€ 175,- (alleen incompany)

Bestemd voor:

Deze cursus is bestemd voor iedereen die regelmatig lasten aanslaat en/of verplaatst met (diverse) hijswerktuigen. Het betreft onder andere de volgende hijswerktuigen:

  • Halkranen.
  • Bovenloopkranen.
  • Kolom en wand-zwenkkranen.
  • Portaal- en hangkranen.

Doel:

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op verantwoorde wijze de risico’s en de wettelijke voorschriften van de diverse hijswerktuigen te laten toepassen.

Inhoud cursus:

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inleidende relevante wetgeving, begrippen en voorschriften.
  • Hijsbanden, staalkabels, ketting en kettingwerk en speciaal hijsgereedschap.
  • Inspectie, certificering en afkeurmaatstaven.
  • Controleren van hijsgereedschappen en aanslagmethoden (praktijk).
  • Communiceren bij het verplaatsen van lasten (praktijk).
  • Praktijkoefeningen – veilig omgaan met een hijswerktuig en het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten.

De bovengenoemde onderwerpen worden afgestemd op de actuele werksituatie van uw medewerkers.

Tijdens het praktijkgedeelte worden op de locatie uitgebreid diverse handelingen verricht met de hoogwerker. De instructeur zal de kennis van elke medewerker individueel beoordelen.

U ontvangt van iedere deelnemer een beoordelingsformulier. In het beoordelingsformulier treft u een korte omschrijving van de inzet, houding en prestatie van de deelnemer.

De toets bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Het theoretische deel wordt klassikaal afgenomen en het praktische deel individueel en neemt ongeveer en half uur in beslag. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat: “Veilig werken met een hijswerktuig”, conform Arbowet – VMTL.