Veilig werken met een autolaadkraan

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 8

Kosten (per persoon)

€ 175,- (alleen incompany)

Bestemd voor:

De cursus is bestemd voor chauffeurs met een vrachtwagen die in het bezit is van een autolaadkraan, waarvan het maximum minder is dan 10 ton meter. Werknemers kunnen dan volstaan met de cursus veilig werken met de autolaadkraan.

Doel:

Medewerkers leren op een veilige en verantwoorde manier een autolaadkraan bedienen en de risico’s daarbij in te schatten. De cursus wordt afgesloten met een praktijk en theorie toets.

Inhoud cursus:

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inleidende relevante wetgeving, begrippen en voorschriften.
  • Hijsgereedschappen.
  • Lasten aanslaan.
  • Bediening.
  • Opstelling en stabiliteit.
  • Hijsen met de autolaadkraan.
  • Onderhoud.
  • Storingen en controle voor gebruik.
  • Risico’s bij werken met een autolaadkraan.

Tijdens het praktijkgedeelte worden op de locatie uitgebreid diverse handelingen verricht met de autolaadkraan. De instructeur zal de kennis van elke medewerker individueel beoordelen.

U ontvangt van iedere deelnemer een beoordelingsformulier. In het beoordelingsformulier treft u een korte omschrijving van de inzet, houding en prestatie van de deelnemer.

De toets bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Het theoretische deel wordt klassikaal afgenomen en het praktische deel individueel en neemt ongeveer en half uur in beslag. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat: “Veilig werken met een autolaadkraan”, conform Arbowet – VMTL.

Direct inschrijven