Veilig werken in of met verontreinigde grond (DLP), inclusief CROW-publicatie 132 

Duur

3 dagen

Groepsgrootte

6 tot 16

Kosten (per persoon)

€ 595,-

Bestemd voor:

Voor leidinggevenden of toezichthouders die bij werkzaamheden worden ingezet waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Doel:

Met deze cursus wordt men opgeleid tot een deskundige die in staat is om werken te begeleiden waarbij contact met verontreinigde grond mogelijk is. Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om zelfstandig veiligheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast ontwikkelt men adequate kennis over veiligheidsklassen en de daarbij te treffen maatregelen en voorzieningen om de collectieve risico’s van werknemers ten aanzien van gezondheids blootstelling aan verontreinigde stoffen in grond en water te voorkomen dan wel te beperken.

Inhoud cursus:

  • Arbo-wet en regelgeving.
  • Blootstellingrisico’s.
  • Het begrip veiligheidsklassen.
  • Het treffen van adequate maatregelen en voorzieningen.
  • Het bepalen van een meetregime en het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.
  • Het op de juiste wijzen toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • CROW publicatie 132.

Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een praktijkopdracht die als een rode draad door de cursus loopt. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Het examen bestaat uit meerkeuze vragen en een werkopdracht (casus). Alle onderdelen dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Het persoon gebonden certificaat is vijf jaar geldig

VMTL verzorgd ook een tweedaagse variant. Mail ons voor meer informatie.