Veilig werken in of met verontreinigde grond (operationele medewerker)

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 175,-

Bestemd voor:

Alle operationele medewerkers die werkzaam zijn in of met verontreinigde grond, zoals grondwerkers, machinisten, assistent uitvoerders, chauffeurs en bodemonderzoeksbureaus moeten deelgenomen hebben aan deze algemene voorlichtingscursus met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Doel:

In deze cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het werken in of met verontreinigde grond uit land- en waterbodems. Onder werken in of met wordt tevens het vervoeren, bergen en storten van de grond en het milieutechnisch bodemonderzoek dat aan elke daadwerkelijke activiteit met verontreinigde grond vooraf gaat.

Inhoud cursus:

  • Risico’s van verontreinigde grond.
  • Welke veiligheidsklasse is van toepassing en waarom.
  • Overdruk installaties.
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen en algemene gedragsregels die op een (sanerings)locatie van toepassing zijn.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit 25 meerkeuze vragen. Het certificaat is vijf jaar geldig.