Veilig werken in besloten ruimten

DUUR

1 dag

Groepsgrootte

8 tot 16

Kosten (per persoon)*

€ 185,-

Bestemd voor:

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die zijn functie is belast met het uitoefenen van toezicht op werknemers die werkzaamheden verrichten in onder andere een besloten ruimten.

Doel:

De deelnemer kan na het volgen van de cursus op een juiste wijze toezicht houden bij een besloten ruimte en weet hoe te handelen in een noodsituatie.

Inhoud cursus:

Deze cursus bestaat uit verschillende delen, theorie, praktijk en examen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het gedrag van gassen en dampen
  • Brand-, explosie- en verstikkingsgevaar
  • Gevaar voor giftige stoffen
  • Chemiekaarten, werkingsprincipes
  • Gebruik en beperkingen van meetapparatuur
  • Meetstrategie en interpreteren van meetgegevens.