Veilig werken aan wegen, conform CROW-publicatie 96b

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 175,-

Bestemd voor:

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op of langs de weg.

Doel:

Na deze cursus zijn de cursisten in staat om wegafzettingen te plaatsen, te verwijderen en te beoordelen op uitvoering en veiligheid conform de geldende wetgeving. De cursus wordt afgesloten met werkopdracht en een schriftelijk examen.

Inhoud cursus:

  • Korte inleiding over de geldende wetgeving.
  • Te nemen verkeersmaatregelen.
  • Begrippen en benamingen en soorten wegen.
  • Bewustwording van de risico’s die het werken lang de weg met zich meebrengt.
  • Wat mag een verkeersregelaar wel en niet regelen?
  • Veiligheidsmaatregelen.
  • Houding en gedrag, wetten en richtlijnen.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit 25 meerkeuze vragen. Het certificaat is vijf jaar geldig.