Opslag van gevaarlijke stoffen in een magazijn

Duur

2 dagen

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 175,-

Bestemd voor:

Medewerkers die vanuit hun werkzaamheden een beter inzicht willen hebben in de etikettering, werking en omgang met gevaarlijke stoffen.

Doel:

Het doel van deze cursus is het veilig en bewust omgaan en opslaan van gevaarlijke stoffen in een magazijn, zodat de risico’s voor mens, dier en milieu tot een minimum beperkt blijven.

Inhoud cursus:

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Inleidende wetgeving (Arbowet, ATEX 137 en PGS-15).
  • Wanneer is een product gevaarlijk voor de gezondheid?
  • Meest voorkomende eigenschappen van gevaarlijke stoffen.
  • Hoe bedreigen gevaarlijke stoffen ons lichaam en onze gezondheid?
  • Het juist lezen van een gevarenetiket.
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Beroepsziekten.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit 25 meerkeuze vragen. Indien de kandidaat geslaagd is ontvangt men een certificaat en pasje.