Laagspanning (NEN 3140) – Voldoend Onderricht Persoon

Duur

1 dag

Groepsgrootte

8 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 235,-

Bestemd voor:

De cursus bestemd voor werknemers die periodiek werkzaamheden verrichten of gaan verrichten in relatie tot een veilige elektrische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, kleine uitbreidingen en geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

Doel:

De cursus Laagspanning (NEN 3140) leidend tot Voldoend Onderricht Persoon (VOP), heeft als doel; preventie van risico’s die personen lopen bij de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden. De werkgever dient er voor te zorgen dat de werknemer bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende kennis en vaardigheden heeft.

Inhoud cursus:

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod:

 • Verduidelijking Arbo-wet en het Arbobesluit.
 • Inhoudelijke uitleg over de NEN-EN 50110 en de NEN 3140.
 • De structuur van de organisatie en de bijbehorende taakverdeling.
 • Het aanwezigheidsbeleid.
 • Begrippen in de elektrotechniek.
 • Veilig werken aan- en met elektrische installaties.
 • De mogelijke gevolgen en gevaren van het overbruggen van beveiligingen.
 • Het treffen van maatregelen tegen gevaren.
 • Aanrakingsveiligheid.
 • Het herkennen van diverse beveiligingen.
 • De bevoegdheden van een Voldoend Onderricht Persoon (VOP).

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. De toets bestaat uit 25 meerkeuze vragen.

Direct inschrijven