Laagspanning (NEN 3140) – Vakbekwaam Persoon 

Duur

1 dag

Groepsgrootte

8 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 235,-

Bestemd voor:

De cursus is bestemd voor werknemers die periodiek werkzaamheden verrichten of gaan verrichten in relatie tot een veilige elektrische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, kleine uitbreidingen en geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

Doel:

De cursus Laagspanning (NEN 3140) leidend tot Vakbekwaam Persoon (VP), is bestemd voor personen die bevoegd zijn te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en tevens bevoegd zijn om inspecties uit te voeren. Na afloop zijn de cursisten bevoegd om te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en zijn tevens bevoegd om inspecties uit te voeren.

Deze personen kunnen door hun werknemer benoemd worden tot Vakbekwaam Persoon

Inhoud cursus:

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod:

 • Verduidelijking Arbo-wet en het Arbobesluit.
 • Inhoudelijke uitleg over de NEN-EN 50110 en de NEN 3140.
 • De structuur van de organisatie en de bijbehorende taakverdeling.
 • Het aanwezigheidsbeleid.
 • Begrippen in de elektrotechniek.
 • Veilig werken aan- en met elektrische installaties.
 • De mogelijke gevolgen en gevaren van het overbruggen van beveiligingen.
 • Het treffen van maatregelen tegen gevaren.
 • Aanrakingsveiligheid.
 • Het herkennen van diverse beveiligingen.
 • De bevoegdheden van een Vakbekwaam Persoon (VP).

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. De toets bestaat uit 25 meerkeuze vragen.