Herkennen van gevaarlijke stoffen

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 175,-

Bestemd voor:

Medewerkers die in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen. In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen van gevaarlijke stoffen.

Doel:

Het doel van deze cursus is dat de medewerkers die betrokken zijn het vervoeren, verwerken en afvoeren van gevaarlijke stoffen leren hoe ze met gevaarlijke stoffen moeten omgaan, zodat de risico’s voor mens, dier en milieu tot een minimum beperkt blijven.

Inhoud cursus:

  • Inleidende wetgeving (Arbowet, ATEX 137 en PGS-15).
  • Indeling gevaarlijke stoffen.
  • Basisbegrippen en eigenschappen van gevaarlijke stoffen.
  • Het lezen van productinformatiebladen en chemiekaarten.
  • Verpakking en etikettering.
  • Voertuigkenmerking en documenten.
  • Laden en lossen van gevaarlijke stoffen en bulkgoed.
  • Veiligheid en milieu (wat te doen bij morsen en calamiteiten).

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit 25 meerkeuze vragen. Het certificaat is vijf jaar geldig.