Herkennen van asbesthoudend materiaal (Asbest herkennen, conform SOG)

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 175,-

Bestemd voor:

Het doel van deze cursus is de medewerkers die beroepsmatig met asbesthoudend materiaal in aanraking kunnen komen, asbestverdachte materialen te doen herkennen in hun specifieke toepassingen in gebouwen, bouw- en sloopafval en aan boord van schepen.

Doel:

Deelnemers dienen na afloop van de cursus in staat te zijn asbesthoudende materialen te herkennen.

Inhoud cursus:

De volgende onderdelen komen onder andere in de cursus aan bod:

  • Inleidende wetgeving.
  • Het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen.
  • De fabricage van asbesthoudende materialen.
  • Algemene toepassing van asbesthoudend materialen.
  • Uiterlijke kenmerken van asbest en asbesthoudend materiaal.
  • Wordt (mondiaal) asbesthoudend materiaal nog gebruikt?
  • Asbesthoudende materialen in producten en installaties
  • Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal.

Tijdens de cursus worden diverse, veilig verpakte, asbesthoudende materialen getoond om zo een beter inzicht te krijgen in het herkennen van onder andere asbesthoudend producten.

De cursus wordt afgesloten met een korte praktijktoets.