Gasmeten (met- en zonder SOG examen)

Duur

2 dagen

Groepsgrootte

6 tot 12

Kosten (per persoon)

€ 375,- met SOG examen

€ 350,- certificaat conform Arbowet – VMTL

Bestemd voor:

Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor iedereen die zijn functie is belast met de uitvoering van gasmetingen, die de voorwaarden moeten vaststellen waaronder veilig gewerkt kan worden.

Doel:

Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke concentraties van gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Tijdens deze cursus wordt zowel in theorie als aan de hand van praktijkoefeningen de werking van gasmeetapparatuur behandeld.

Inhoud cursus:

Theorie:

  • Definities Grenswaarde- en TGG, verspreidings-afhankelijke factoren voor gassen en dampen, de relatie tussen vol%, ppm en mg/m3 en toxische stoffen meting (TOX).
  • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen. explosiviteitmeting (EX).
  • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage en zuurstofmeting (OX).
  • Fysische eigenschappen van gevaarlijke stoffen en chemiekaart lezen.

Praktijk:

  • Zelfstandig gasmetingen verrichten en meetresultaten vastleggen en interpreteren.