Cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen

Duur

6 dagen

Groepsgrootte

6 tot 12

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

De cursusdagen kunnen ook los worden gevolgd.

Bestemd voor:

Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, bedrijven en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusreeks is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Doel:

De deelnemers de kennis te verschaffen, benodigd om opslagsituaties te herkennen en te beoordelen, en de wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen juist toe te passen in de praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Inhoud cursus:

De onderwerpen die tijdens de cursusdagen aan de orde komen zijn:

Cursusdag, Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid:

 • Definitie gevaarlijke stoffen.
 • Classificering
 • Zeer zorgwekkende stoffen (CMR-stoffen en PBT-stoffen) / zeer giftige dodelijke gassen.
 • Gevaaraspecten voor de leefomgeving (gevolgen voor dieren, planten en milieucompartimenten).
 • Gevaaraspecten voor personen (opname via mond, huid of luchtwegen, vergiftigingsverschijnselen).
 • Risicofactoren (verspreiding, toxiciteit, fasen van vergiftiging e.d.)
 • Beoordeling risico’s.
 • Voorzorgsmaatregelen / beschermingsmiddelen.
 • Casuïstiek.

Cursusdag, Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen:

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen:

  REACG
  Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer.
  Wet vervoer gevaarlijke stoffen en ADR.

 • Indeling, symbolen en borden van gevaarlijke stoffen
 • Veiligheidsinformatiebladen
 • GHS (Globally Harmonised System) en CLP-Verordening (Classification, Labelling and Packaging).
 • Etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen.
 • PGS-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen (algemeen).
 • Casuïstiek.

Cursusdag, Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15):

 • Inleiding
 • Voorschriften opslag verpakte gevaarlijke stoffen in Activiteitenbesluit
 • Relatie tussen Activiteitenbesluit en PGS15.
 • ADR in PGS15.
 • Indeling PGS15 .
 • Bespreken hoofdstukken:

  hfdst 1: Werkingssfeer en toepasbaarheid
  hfdst 3: opslag tot 10 ton (bouwkundige eisen, kwaliteit vloeren, ventilatie, productopvang, brandveiligheidsopslagkasten, stapeling/ stellingen en dergelijke)
  hfdst 5: opslag van containers met gevaarlijke stoffen
  hfdst 6: opslag gasflessen
  hfdst 7: opslag spuitbussen en gaspatronen.
  hfdst 10: tijdelijke opslag.

 • Nieuwe conceptversie PGS15.
 • Casuïstiek.

Cursusdag, Grote opslagen in de PGS15:

 • Inleiding grote opslagen.
 • Hoofdstuk 4 van PGS15 (opslag vanaf 10 ton):

  Beschermingsniveau, bluswater en productopvang en brandbeveiligingsinstallaties.
  Afstanden naar externe objecten (relatie met BEVI).
  Bouwkundige brandpreventie / brandbestrijdingssystemen (technieken en systemen).

 • PGS14 (op hoofdlijnen); Handboek brandbestrijding systemen.
 • Prefabsystemen.
 • Casuïstiek.

Cursusdag Opslag vloeibare brandstoffen in bovengrondse tanks (PGS30):

 • Opslag van vloeibare brandstoffen in het Activiteitenbesluit.
 • Relatie PGS30 met Activiteitenbesluit en overige wetgeving.
 • Wijziging regels afgewerkte olietanks per 1 januari 2015.
 • PGS30:

  Opzet en indeling PGS30.
  Globale bespreking van de inhoud en actualisatie december 2011.
  Certificatie en inspectie.
  Beoordelingsrichtlijnen (BRL) en certificaten.
  Keuringscriteria (KC) en inspecties.
  Achtergronden van technische voorschriften.
  Ontwerp en constructie van de tank.
  Leidingen en appendages (zoals overvulbeveiliging, antihevelvoorziening en lekdetectie).

 • De voorschriften voor ondergrondse tanks zoals die in de PGS28 zijn opgenomen, zijn op een aantal punten vergelijkbaar met die voor bovengrondse tanks; hier wordt kort aandacht aan besteed.
 • Casuïstiek.

Cursusdag, Opslag propaan (PGS19):

 • Inleiding.
 • Karakteristieken van propaan/butaan.
 • Voorschriften met betrekking tot propaan in het Activiteitenbesluit.
 • PGS19:

  Opslag propaan.
  Opzet, indeling en belangrijke voorschriften.
  Constructie van tanks.
  Onderdelen van een installatie.
  Inspectie en onderhoud.
  Veiligheidafstanden en relatie met BEVI.

 • Casuïstiek.