Cursusdagen Activiteitenbesluit

Duur

3 dagen*

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

*elke cursusdag is ook los te volgen.

Bestemd voor:

Toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (administratief-) juridisch medewerkers en frontoffice medewerkers van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en provincies, werkzaam binnen het omgevingsrecht, en tevens medewerkers van adviesbureaus en milieu-coördinatoren van bedrijven.

Doel:

De deelnemers:

 • op de hoogte te brengen van de opzet en inhoud van Activiteitenbesluit en Ministeriële regeling en de doorwerking naar andere regelgeving (Basiscursusdag);
 • kennis en inzicht te verschaffen in de voorschriften voor de verschillende items als afvalstoffen, bodembescherming, lozingen en geluid en toepassing daarvan in de praktijk bij zowel industriële als agrarische bedrijven en op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen het Activiteitenbesluit (Verdiepingscursusdagen).

Inhoud cursusdagen:

Basiscursusdag Activiteitenbesluit:

 • Inrichtingen (omgevingsvergunning versus melding Activiteitenbesluit).
 • Relatie Activiteitenbesluit met andere regelgeving.
 • Relatie Activiteitenbesluit met andere regelgeving.
 • Opzet en structuur Activiteitenbesluit en -regeling:

  Type A, B en C-bedrijven.
  Verplichte en erkende maatregelen / doel- en middelvoorschriften / maatwerkvoorschriften / zorgplichtartikelen.
  Reikwijdte.

 • Meldingen (onder andere AIM-systeem).
 • Inhoud Activiteitenbesluit en -regeling:

  Indeling en inhoud per hoofdstuk.
  Overzicht belangrijkste voorschriften

 • Handhavings- en vergunningverleningsaspecten.

 • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Verdiepingscursusdag industrieel:

 • Indeling en reikwijdte Besluit en Regeling.
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (obm).
 • Overzicht wijzigingen (industrieel), waaronder de vierde tranche.
 • Industriële en ambachtelijke bedrijven:

  Thema’s uit hoofdstuk 2 (lozingen, bodem, lucht, geluid, afval, energie, financiële zekerheid, oplosmiddelen).
  Activiteiten uit hoofdstuk 3 (o.a. afvalwaterbeheer, installaties, voer- en vaartuigen, op- en overslag).
  Activiteiten uit hoofdstuk 4 (per branche).
  Industriële emissies (hoofdstuk 5).

 • Casuïstiek.

Verdiepingscursusdag agrarisch:

 • Indeling en reikwijdte Besluit en Regeling.
 • Obm agrarisch.
 • Overzicht wijzigingen (agrarisch), waaronder de vierde tranche.
 • Agrarische bedrijven:

  Aparte meldingsplicht artikel 1.10A Activiteitenbesluit.
  Thema’s uit hoofdstuk 2 (o.a. bodem, lucht, afval).
  Agrarisch activiteiten uit hoofdstuk 3:
  kweken van gewassen op volle grond.
  houden van landbouwhuisdieren.
  Relevante onderdelen hoofdstuk 4.

 • Overgangsrecht.
 • Casuïstiek.