Cursusdag Vuurwerkbesluit

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

Bestemd voor:

Medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, adviesbureaus, politie en brandweer, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vuurwerkregelgeving.

Doel:

De deelnemers op de hoogte brengen van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot vuurwerk en hen handvatten aan te reiken om deze wet- en regelgeving juist toe te passen in de praktijk.

Inhoud cursus:

De onderwerpen die tijdens de cursusdag behandeld worden zijn:

 • Inleiding vuurwerk.
 • Inhoud Vuurwerkbesluit:

  Begrippen, reikwijdte, algemene bepalingen binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk.
  Vuurwerk ter beschikking stellen en registreren.
  Vervaardigen en in de handel brengen van vuurwerk en pyro-technische artikelen voor theatergebruik.

 • Verbodsbepalingen.
 • Keuring en certificering
 • CE-markering en etikettering.
 • Aanwijzing instantie.
 • Consumentenvuurwerk (eisen, opslaan en bewerken, verkoop en tot ontbranding brengen)
 • Professioneel vuurwerk (eisen, opslaan en bewerken en verkoop).
 • Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (opslaan en bewerken en verkoop).
 • Tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor:

  theatergebruik.
  veiligheidsafstanden.
  overgangsbepalingen.

 • Memorandum 60.
 • Carbidregelgeving.
 • Overige relevante wet- en regelgeving (Wet milieubeheer, Activiteiten-besluit en Activiteitenregeling, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wet op de economische delicten, Arbo-besluit, Algemene plaatselijke verordening).