Cursusdag Bestuursrechtelijke handhaving

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

Bestemd voor:

Toezichthouders, vergunningverleners, juristen en (administratief) juridisch medewerk(st)ers op gebied van omgevingsrecht, werkzaam bij omgevings-diensten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Doel:

In kort tijdbestek de deelnemers kennis te verschaffen van de bestuurs-rechtelijke handhavingsinstrumenten, met name last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, en hen inzicht te geven in de toepassing hiervan.

Inhoud cursus:

Tijdens de cursusdag Bestuursrechtelijke handhaving worden de sanctiemogelijkheden van alle kanten belicht. Ook wordt aangegeven wat de Wabo regelt met betrekking tot bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.

Belangrijke jurisprudentie op gebied van bestuursrechtelijke handhaving krijgt ruime aandacht. Aan de hand van een aantal bekende praktijkvoorbeelden uit het omgevingsrecht zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende instrumenten worden bekeken.