Cursus Frontoffice medewerker omgevingsrecht

Duur

2 dagen

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

Bestemd voor:

Frontoffice medewerkers, die voor hun werkzaamheden moeten beschikken over brede kennis van het omgevingsrecht. De cursus is ook interessant voor degenen die pas kort in het omgevingsrecht werkzaam zijn en/of kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanhakende wetgeving missen.

Doel:

De deelnemers van voldoende kennis van omgevingsrecht te voorzien om de taak van frontoffice medewerker goed uit te kunnen voeren.

Inhoud cursus:

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1:

 • Inleiding recht.
 • Hoe werkt de overheid.
 • Algemene wet bestuursrecht.
 • Wettelijk kader omgevingsrecht.
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en Wet milieubeheer.
 • Het lezen van een bestemmingsplan.
 • Werken met het Omgevingsloket Online en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dag 2:

 • Veel gestelde vragen aan de publieksbalie omgevingsrecht (FAQ’s).
 • Vergunningvrij bouwen (basis).
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verdieping).
 • Besluit en Regeling omgevingsrecht (Bor en Mor), inclusief recente wijzigingen.
 • Casuïstiek.