Cursusdag Bodembeschermende voorzieningen en NRB

Duur

1 dag

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

Bestemd voor:

Toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers omgevingsrecht, werkzaam bij regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies of gemeenten, en medewerkers van adviesbureaus en milieucoördinatoren.

Doel:

Na het volgen van de cursusdag is de deelnemer:

 • op de hoogte van de regels met betrekking tot bodembescherming bij bedrijven vanuit vergunningen, algemene regels en de NRB;
 • in staat bodembeschermende voorzieningen en maatregelen te beoordelen;
 • bekend met de wijze waarop opgetreden kan worden bij eventuele tekortkomingen.

Inhoud cursus:

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding bodembescherming.
 • Bodembescherming in omgevingsvergunningen en algemene regels:

  Wet bodembescherming en Wet milieubeheer.
  Omgevingsvergunning.
  Activiteitenbesluit en -regeling.
  Grondwaterbeschermingsgebieden.

 • De NRB:

  Principe van de NRB.
  Samenspel van voorzieningen en maatregelen.
  Bodembedreigende stoffen in de NRB.
  Uitwerking van de voorzieningen en maatregelen.
  Vloeistofdicht en vloeistofkerend.
  Zorgsystemen en bedrijfsvoering.

 • Gelijkwaardige bescherming bij afwijkingen.

  Wat is gelijkwaardig?
  Aantonen van gelijkwaardigheid.
  Procedurele aspecten.
  Praktische vraagstukken mbt de grenzen van bodembescherming.

 • Toezicht en handhaving bodembescherming.
 • Casuïstiek.