Basiscursus omgevingsrecht

Duur

2 dagen

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

Bestemd voor:

De cursus is bestemd voor medewerk(st)ers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, politie en bedrijven, die in hun werk te maken krijgen met (uitvoering van) wetgeving op gebied van omgevingsrecht, en medewerkers, reeds werkzaam op dit gebied, die hun kennis willen uitbreiden of actualiseren. De cursisten kunnen zowel een technische als een (administratief-)juridische functie hebben of ambiëren.

Doel:

Doel van de basiscursus is de deelnemers inzicht te geven in en kennis te verschaffen van de belangrijkste omgevingswetgeving of de reeds aanwezige kennis uit te breiden met de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

Inhoud cursus:

Tijdens de cursus passeren de belangrijkste aspecten van het omgevingsrecht de revue. Uiteraard krijgt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de centrale rol die deze wet binnen het omgevingsrecht speelt, ruime aandacht. Naast de Wabo kent het omgevingsrecht nog een groot aantal wetten. Opzet en inhoud van belangrijke milieuwetten worden behandeld en daarnaast wordt aandacht besteed aan de rode (ruimte­lijke ordening en bouwen), blauwe (water) en groene (natuur) wetgeving en de samenhang tussen al deze verschillende wetgeving.

Ook wordt tijd ingeruimd voor beleid, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en voor recente jurisprudentie.