ATEX “Toepassen van basisprincipes van bescherming in explosieve atmosferen”

Duur

2 dagen

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

€ 350,-

Bestemd voor:

Onder andere bestemd voor operators en werknemers die ingrijpen in installaties in explosiegevaarlijke gebieden, zoals installatie- en onderhoudspersoneel, testen, in bedrijfstellen, inspecteren, werkvoorbereiders en technisch leidinggevenden.

Doel:

Deze cursus bespreekt de aspecten van explosiebescherming voor de bediening of het beheer van installaties en machines. Het richt zich op het toepassen van de basisprincipes van explosieveiligheid in de praktijk.

Inhoud cursus:

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Wetgeving.
 • Begrip risico en veiligheid.
 • Het ontstaan van brand explosies.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Werkzaamheden in explosieve atmosferen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en gasmeetapparatuur.
 • Organisatie en werkvergunningen.
 • Explosieve gas- en stofmengsels en potentiële ontstekingsbronnen.
 • Zone-indeling.
 • Explosieveilig materieel.
 • Uitvoeren van luchtkwaliteitsmeting en gasdetectie.
 • Eenvoudige visuele inspectie.

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. De toets bestaat uit 40 meerkeuze vragen.